Vanskelighetsgrad: Typ MIDT i mellom

 

Denne er inspirert av den vakre stemorsblomsten. 

Oppskriften er i 5 størrelser, 88 - 135cm. Ved å bruke enn annen strikkefasthet kan du få mindre/større overvidde, se på vedlagte tabell som viser hva overvidde blir i strikkefastheter 22-30 m pr. 10 cm. 

Kofta er med raglan og rund hals og den strikkes i Symre fra Telespinn. 

 

Modell: Tone Loeng

Foto: Christian W Larsen

VIOLA TRICOLOR

kr 100,00Pris
 • Angrerett

  Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette.

  Angrefristen utløper 14 dager etter 

  1. den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren,

  som du har utpekt, får varene i fysisk besittelse.

  For å kunne bruke angreretten må du underrette oss

  2. på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post,

  telefaks eller e-post).

  Tone Loeng

  Århusvegen 45 3723 Skien

  tone@tonesendesign.no

  3. For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke

  angreretten før angrefristen utløper.

  For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke

  angreretten før angrefristen utløper.

  Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg,

  herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt

  en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten unødig opphold

  og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra

  denne avtalen.

  Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige

  transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss.

  I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

  Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake, eller til du har lagt fram

  dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer

  først.

  4. og 5.

  Du må returnere varene eller levere dem til oss, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14

  dager etter den dag du underrettet oss om at du ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom

  du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.

  Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene.

  Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering

  av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.